Software and data

Develop and integrate software solutions as well as analize data to generate information.

Serveis de software

Statistical analysis

Data Mining

Business Intelligence

Consultancy & advisory

Mobility

Customized Software

Web application

Productes de software

Cortex

Cortex és l’eina i la metodologia d’anàlisi de xarxes de les organitzacions de Simpple. L’Anàlisi de Xarxes d’Organitzacions (ONA) proporciona una radiografia i els indicadors quantitatius del funcionament intern d’una organització, modelant cada membre com un node d’una xarxa de comunicació o d’interacció personal.

Mitjana

Boonsai

Boonsai és una eina informàtica que agilitza i objectiva la presa de decisions estratègiques i operatives a partir de la gestió avançada d’informació. Boonsai interrelaciona la informació estratègica i operativa de l’organització en un mateix entorn, amb la finalitat que tots els aspectes de l’organització estiguin alineats i disponibles en temps real. Està basat en modernes metodologies de gestió per fer més eficient el funcionament de l’organització.

Mitjana