• Cortex

    Cortex és l’eina i la metodologia d’anàlisi de xarxes de les organitzacions de Simpple.