Ecoinnovació

La línia d’Ecoinnovació t’ofereix serveis avançats de consultoria per avaluar i millorar ambiental i tecnològicament els teus productes, processos i serveis. També et podem ajudar a millorar la gestió i l’eficiència ambiental de la teva organització.

Serveis d'Ecoinnovació

Estudis anàlisi de cicle de vida (ACV)

Estudis Anàlisi de costos de cicle de vida (ACCV)

Projectes ecodisseny i ecoinnovació

Càlcul petjada de carboni

Suport implantació sistemes de gestió ambiental (SGA)

Desenvolupament software avaluació ambiental

Formació in-company personalitzada

Suport en comunicació ambiental

Projectes de R+D+I a mida del client

Identificació millors tècniques disponibles (BAT)

Noticies destacades

23 de Setembre SA absorbeix Simpple SLU

23 DE SETEMBRE SA s’ha subrogat en tots i cadascun dels contractes vigents subscrits per SIMPPLE SLU. Comunicat Simpple

Mantenint l’equip de tècnic, confiem que aquest canvi ens permeti seguir operant de la manera més eficient possible, i que la nostra relació no es vegi afectada pel mateix.

Projecte HCE + PM

Este proyecto ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020, con el objetivo de potenciar la investigación, el desarollo tecnológico y la innovación. SIMPPLE, S.L. HICO: “Higiacompass

eucdti

Inici projecte BOHEALTH

El 30 de setembre de 2013 va tenir lloc a les instal·lacions de Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, la reunió d’inici del Projecte LIFE+ BOHEALTH en la que hi participaren representants dels tres membres del consorci: Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, SIMPPLE i el Centre Tecnològic LEITAT.

bohealth

Disponible l’eina bookDAPer

En el marc del projecte europeu LIFE+ GREENING BOOKS s’ha desenvolupat l’aplicació bookDAPer que és una eina web que permet generar l’ecoetiqueta bDAP de publicacions en suport paper.

bookdaper

LCAmanager s’adapta a Ecoinvent 3.0

L’eina LCAmanager, d’Anàlisi de Cicle de Vida (ISO 14040/44) per a productes i processos industrials, ha estat actualitzada y ara és compatible amb la base de dades Ecoinvent 3.0.

lcam

El Projecte “LCA to go”

El Projecte “LCA to go” desenvolupa mètodes i eines web sectorials per a: bio-plàstics, maquinària industrial, electrònica, energies renovables, sensors i teixits intel·ligents. L’objectiu és fomentar l’ús de l’Anàlisi de Cicle de Vida a les PIMEs europees.lcatogo4_tech

Productes d'ecoinnovació

LCAmanager

Eina pràctica d’avaluació ambiental basada en la metodologia de l’Anàlisi de Cicle de Vida (ISO 14040/44) per a productes i processos industrials.

És totalment compatible amb la base de dades Ecoinvent 3.0 i es pot personalitzar per a diferents sectors industrials.

Mitjana

LiMaS Tools

En el marc del projecte europeu LiMaS (CIP-EIP-Eco-innovation) s’han desenvolupat dues eines gratuïtes d’avaluació i millora ambiental per a Productes que utilitzen Energia (Energy-using Products – EuP):

1) EuPeco-profiler i 2) LiMas WebSuite.

Mitjana

bookDAPer

Eina que permet generar l’ecoetiqueta bDAP (Declaració Ambiental de Producte simplificada – DAP o EPD en anglès) de publicacions en suport paper (revistes i llibres).

Desenvolupada dins del projecte europeu Greening Books (LIFE+2010).

bookdaper_prod_2