Altres eco-tools

Tenim experiència en el desenvolupament i adaptació de software (web i desktop) d’avaluació ambiental i d’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) en diferents sectors industrials.