Anàlisi de dades

Analitzem grans volums d'informació (Big Data) i n'extreiem informació útil per a pendre decisions.

Serveis d'anàlisi de dades

Desenvolupament a mida software d’avaluació

Sistemes de recomanació

Aprenentatge automàtic

Planificadors

Classificadors

Sistemes de predicció

Detecció de patrons

Segmentació de clients

Anàlisi estadística

Mineria de dades