• Cortex

  Cortex és l’eina i la metodologia d’anàlisi de xarxes de les organitzacions de Simpple.
 • Higia BI

  Sistema d’intel·ligència de negoci per a organitzacions de l’àmbit de la salut.
 • Boonsai

  Boonsai permet gestionar la qualitat, estratègia i millora de l’organització de forma integral.
 • LCA Manager

  Eina d’Anàlisi de Cicle de Vida - ACV (ISO 14040/44) i de suport a l’ecoinnovació que permet quantificar i comunicar el perfil ambiental i la petjada de carboni de productes / activitats / processos industrials tenint en compte tot el seu cicle de vida.
 • LiMaS Tools

  En el marc del projecte europeu LiMaS (CIP-EIP-Eco-innovation) s’han desenvolupat dues eines gratuïtes d’avaluació i millora ambiental per al sector de Productes que utilitzen Energia (EuP): 1) EuPeco-profiler i 2) LiMas WebSuite.
 • Altres eco-tools

  Tenim experiència en el desenvolupament i adaptació de software (web i desktop) d’avaluació ambiental i d’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) en diferents sectors industrials.