Boonsai

Boonsai és una eina informàtica que agilitza i objectiva la presa de decisions estratègiques i operatives a partir de la gestió avançada d’informació. Boonsai interrelaciona la informació estratègica i operativa de l’organització en un mateix entorn, amb la finalitat que tots els aspectes de l’organització estiguin alineats i disponibles en temps real. Està basat en modernes metodologies de gestió per fer més eficient el funcionament de l’organització.