Cortex

Cortex és l’eina i la metodologia d’anàlisi de xarxes de les organitzacions de Simpple. L’Anàlisi de Xarxes d’Organitzacions (ONA) proporciona una radiografia i els indicadors quantitatius del funcionament intern d’una organització, modelant cada membre com un node d’una xarxa de comunicació o d’interacció personal.