LCAmanager

Eina d’Anàlisi de Cicle de Vida - ACV (ISO 14040/44) i de suport a l’ecoinnovació que permet quantificar i comunicar el perfil ambiental i la petjada de carboni de productes / activitats / processos industrials tenint en compte tot el seu cicle de vida. És totalment compatible amb la base de dades Ecoinvent 3.0 i es pot personalitzar per a diferents sectors industrials.